Transport gratuit la toate comenzile cât #stămacasă

Regulament ”Sărbătoarea Iubirii”

Regulament ”Sărbătoarea Iubirii”


Condițiile promoției „Sărbătoarea Iubirii”


I. Dispoziții generale
1. Prezentele condiții ale Promoției cu denumirea "Sărbătoarea Iubirii” definesc principiile, condițiile, domeniul de aplicare și procedura de reclamație a Promoției, normele de utilizare și competențele conferite persoanelor care participă la Promoție, dar în același timp și obligațiile Organizatorului (denumite în continuare "Condițiile promoției').
2. Organizatorul promoției „Sărbătoarea Iubirii” (denumit în continuare „Promoția”) este SC SOFIAMAN IMPEX SRL, cu sediul în Str. Mărășești, Nr. 215, Târgu Neamț, număr de înregistrare în scopuri de TVA: RO4536401, număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J27/105/1996; adresa de e-mail: office@sofiaman.ro, număr telefon: +40 233 791 343 - număr taxat standard, conform tarifului operatorului - (denumit în continuare ”Organizator”).
3. Promoția se desfășoară prin intermediul magazinului online Sofiaman (denumit în continuare „Magazin Online”), disponibil la adresa URL următoare: http://www.sofiaman.ro/.
4. La Promoție pot participa toti clienții, persoane fizice sau juridice,care, după ce îndeplinesc condițiile de participare la Promoție devin participanți la Promoție (în continuare: „Participant la Promoție”). Promoția este destinată numai celor care achiziționează cel puțin două pijamale pentru adulți din magazinul online.


II. Obiectul Promoției și condițiile de beneficiere în cadrul Promoției
1. Obiectul Promoției este constituit de posibilitatea beneficierii Participantului la Promoție, în condițiile stabilite în Condițiile Promoției, de Promoția care include o reducere de 20% din prețul brut de vânzare (de bază) al Produselor incluse în oferta curentă a Magazinului Online în perioada de Promovare (în continuare „Reducere”).
2. Reducerea de 20% se acorda doar la pijamalele de adulți incluse în comandă.
3. Promoția nu include produse cu preț redus (produse care au fost reduse deja înaintea Promoției sau produse ale căror prețuri au fost deja acoperite de vouchere, promoții, reduceri sau alte oferte speciale de preț sau de produse).
4. Promoția este valabilă în perioada 10.02-24.02.2020 (denumit în continuare „Durata Promoției”)
5. Participarea la Promoție este voluntară și gratuită (cumpărarea Produselor în cadrul Promoției nu implică achitarea de către Participantul la Promoție a unor costuri suplimentare, în afara costurilor privind Prețul Produselor aferent Promoției și a costurilor alese de Client, inclusiv costurile de livrare).
6. Pentru a participa la Promoție trebuie:

  • a. să plasați o comandă care să includă cel puțin două pijamale pentru adulți.
  • b. să luați la cunoștință și să acceptați prezentele Condiții ale Promoției;

6. Promoția nu se cumulează cu alte promoții, reduceri, acțiuni promoționale, oferte speciale de prețuri și altele existente în cadrul Magazinului Online, cu excepția cazului în care condițiile unei astfel de reduceri, promoții, acțiuni promoționale sau altele sunt definite altfel.
7. Reducerea va fi acordată în așa fel încât prețul obișnuit al produsului sau al produselor achiziționate de către Participantul la Promoție în Magazinul Online să fie redus cu suma Reducerii, calculată din prețul întreg al Produsului. Promoția nu se aplică, nu reduce eventualele costuri de livrare a Produselor achiziționate în cadrul Promoției din Magazinul Online, acestea fiind suportate în totalitate de către Participantul la promoție.
8. În cazul achiziționării simultane a mai multor Produse care fac obiectul Promoției, reducerea este calculată pe baza prețului total al produselor achiziționate în cadrul Promoției.
9. Obiectul Promoției nu se poate achita în bani, nu se poate schimba sau înlocui cu oricare alt mijloc de plată și de asemenea nu are caracter transferabil.


III. Reclamații
1. Toate reclamațiile privind Promoția, pot fi raportate de către Participanții la Promoție, în mod special pe cale electronică prin notificare la adresa office@sofiaman.ro sau în scris sub formă de scrisoare către următoarea adresă a Organizatorului: str Stefan cel Mare, nr 341, Tg Neamt, Jud Neamt (pentru sofiaman.ro) (în continuare: „Reclamații”).
2. Pentru a grăbi analizarea Reclamației vă rugăm să specificați prenumele și numele Participantului la Promoție, datele de contact (de ex. adresa de email sau numărul de telefon), precum și descrierea cauzelor care justifică Reclamația.
3. Organizatorul preia și ține spre analizarea/soluționarea reclamației imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data depunerii acesteia.
4. Reclamația este analizată și catalogată de către Organizator, în special în conformitate cu normele prezentelor Condiții ale Promoției.


IV. Dispoziții finale
1. Prezentele Condiții ale Promoției sunt disponibile în mod public la adresa URL: https://www.sofiaman.ro/regulament-sarbatoarea-iubirii și sunt valabile începând cu data de 10.04.2020.
2. Cu excepția cazului în care din context nu rezultă în mod clar altceva, cuvintele scrise cu majusculă din Condițiile Promoției au înțelesul dat în regulamentul Magazinului Online disponibil la adresa: www.sofiaman.ro.
3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Condițiile de desfășurare ale Promoției din cauza unuia dintre următoarele motive importante (catalog închis):

  • a. modificarea prevederilor legale care reglementează termenii, regulile și organizarea promoției, care afectează drepturile și obligațiile reciproce ale Organizatorului și ale Participanților la Promoție;
  • b. modificarea modului de furnizare a serviciilor exclusiv din motive tehnice sau tehnologice;
  • c. modificarea dispozițiilor legale care reglementează furnizarea de servicii pe cale electronică de către Prestator care au influență asupra drepturilor și obligațiilor reciproce prevăzute în Contract sau schimbarea interpretării dispozițiilor legii de mai sus ca urmare a hotărârilor, deciziilor, recomandărilor corespunzătoare domeniului respectiv de instituții sau organe;
  • d. modificarea modului de furnizare a serviciilor cauzate numai din motive tehnice sau tehnologice (în special, actualizarea cerințelor tehnice indicate în Regulament);
  • e. modificarea domeniului de aplicare a furnizării serviciilor la care se aplică prevederile Regulamentului, prin introducerea de noi reguli, modificarea sau retragerea de către Prestatorului de serviciilor a funcționalităților sau serviciilor existente reglementate de Regulament.

4. În cazul modificării Regulamentului, Organizatorul va pune la dispoziție un text uniform al Regulamentului prin publicarea acestuia pe pagina Magazinului Online.
5. Modificările Termenilor și condițiilor de desfășurare ale Promoției sunt valabile din momentul în care sunt clar identificate și plasate pe pagina Magazinului Online.