Transport gratuit pe teritoriul României

Regulament „Promoțiile iernii”

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI


    Organizatorul campaniei ”Promoțiile iernii” (denumită în continuare ”Campania”) este SC SOFIAMAN IMPEX SRL (desemnată în cele ce urmează sub titulatura ”Organizator”), cu sediul în Târgu Neamț, str. Mărășești, nr. 215 cod 615200, județul Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J27/105/1996, CUI RO 4536401, reprezentată prin dl. Florin Cucu, în calitate de Director General.


II. DURATA CAMPANIEI


    Campania se desfășoară în perioada 9 ianuarie – 28 februarie 2023.


III. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI


    Campania se va desfășura atât pe www.sofiaman.ro, cât și în toate magazinele din rețeaua Sofiaman, în limita stocurilor disponibile. Campania promoțională se va desfășura în perioada 9 ianuarie 2023 – 28 februarie 2023 în magazinele Organizatorului și a partenerilor.


IV. DREPTUL DE PARTICIPARE


    La Campanie poate participa orice persoană juridică și orice persoană fizică având vârsta minimă de 16 ani (numită în continuare ”Participant”) care cumpără dintr-un magazin Sofiaman sau online de pe sofiaman.ro.


V. MECANISMUL CAMPANIEI


  • - Campania constă în aplicarea unor reduceri de până la 50 (cincizeci) % la prețul de vânzare al acelor produse care sunt semnalizate corespunzător la raft în cadrul magazinelor Sofiaman, prin afișe.
  • - În cazul magazinului online www.sofiaman.ro, produsele și reducerile vor fi grupate într-o categorie separată numita „Promoțiile Iernii”, unde se vor găsi doar produsele din aceasta promoție.
  • - Participanții vor putea achiziționa din magazinele Sofiaman și online de pe www.sofiaman.ro produse la preț promoțional, în condițiile în care acestea sunt semnalizate corespunzător în magazinele fizice sau/și fac parte strict din categoria „Promoțiile iernii” de pe www.sofiaman.ro.
  • - Campania nu se cumulează cu alte oferte promoționale și/sau oferte speciale și/sau campanii publicitare și/sau alte reduceri de preț acordate de Organizator, indiferent de modalitatea de acordare a acestora (inclusiv, dar fără a se limita la card de fidelitate, card cadou, alte carduri valorice / vouchere aferente altor campanii publicitare).
  • - În cazul plasării unei comenzi pe www.sofiaman.ro, factura va fi emisă pe baza datelor furnizate de către Participant în procesul de plasare a comenzii.
  • - Organizatorul nu este responsabil și nu poate fi ținut răspunzător pentru furnizarea de către Participant a unor date incorecte, incomplete și/sau false la momentul creării contului și/sau la data plasării comenzii.
  • - În perioada desfășurării Campaniei, pe www.sofiaman.ro vor putea fi plasate comenzi atât telefonic, cât și online.
  • - În cazul returnării unui produs achiziționat prin utilizarea unei reduceri oferite in Campanie, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursată va fi egală cu suma achitată efectiv de către Participant, respectiv prețul produsului de pe bonul/factura de achiziție a produsului, minus valoarea reducerii acordate în Campanie.


VI. REGULAMENTUL CAMPANIEI


    Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit în toate magazinele din rețeaua Sofiaman și online pe www.sofiaman.ro


VII. FORȚA MAJORĂ


    În orice situație de forță majoră care împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea și/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta va fi împiedicată.


VIII. ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI


    Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau întrerupe definitiv în orice moment Campania, dar nu înainte de a informa publicul prin afișare în magazinele Sofiaman și online pe sofiaman.ro.


IX. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE


    Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în baza Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, denumit in continuare RGPD.


    Prin participarea la Campanie în magazinele din rețeaua Sofiaman sau online pe www.sofiaman.ro, Participanții sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul oferirii produselor comercializate de Organizator. Aceasta prelucrare are ca temei art. 6 alin. 1 lit. b (executarea unui contract) si lit. c (îndeplinirea unei obligații legale) din Regulamentul RGPD.


    Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de RGPD, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la stergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, după caz, la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv creării de profiluri care îi privesc sau îi afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă și dreptul de a-și retrage consimțământul dacă prelucrarea are loc în baza acestuia, ulterior, în mod ușor și gratuit, retragerea urmând să producă efecte numai pentru viitor.


    Informațiile privind prelucrarea datelor personale pentru cumpărăturile din magazinele rețelei naționale sunt disponibile în orice magazin Sofiaman, iar cele privind prelucrarea datelor personale pentru cumpărăturile online de pe www.sofiaman.ro sunt disponibile la https://www.sofiaman.ro/politica-de-confidentialitate


    Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată se poate adresa Organizatorului:

  • - prin e-mail la adresa office@sofiaman.ro;
  • - prin poșta sau curier la adresa: jud, Neamț, Târgu Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr.341. cod 615200


   Participanții au dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere (www.dataprotection.ro).


X. TEMEIUL LEGAL


    Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piata, H.G. nr. 333/2003 cuprinzând Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piata și Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).


XI. LITIGII


    Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la promoție se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din județul Neamț.


XII. CONTESTAȚII


    Cererea scrisă a Participanților la Campanie în vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusă sau trimisă la sediul Organizatorului în termen de maximum 48 (patruzeci si opt) de ore de la achiziția produsului din unul dintre magazinele Sofiaman din țară, respectiv de la data livrării pentru produsele cumpărate online, de pe sofiaman.ro. Orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului menționat nu va putea fi rezolvată pozitiv. Soluționarea contestațiilor se va face în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.


XIII. ALTE REGLEMENTĂRI


    În caz de tentativă de fraudă, abuz sau acte îndreptate împotriva și/sau la adresa sa, Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și tragerea la răspundere în condițiile legii a celor vinovați.


    Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea participării la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.


XIV.DIVERSE


    Participarea la această campanie implică acceptarea prezentului Regulament.transport
Transport
gratuit

retur
30 zile
retur

world
Livrăm
oriunde în lume

garantie
2 ani
garanție