Regulament "Somn Sale"


CAMPANIA

"SOMN SALE"

Perioada de valabilitate: 1 IULIE-15 AUGUST 2024

 

 • ORGANIZATORUL CAMPANIEI
 • Organizatorul campaniei ”Somn Sale” (denumită în continuare ”Campania”) este SC SOFIAMAN IMPEX SRL. (desemnată în cele ce urmează sub titulatura ”Organizator”), cu  sediul în Târgu Neamț, str. Mărășești, nr. 215 cod 615200,  jud. Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J27/105/1996, CUI RO 4536401, reprezentată prin dl. Florin Cucu, în calitate de Director General.

   

 • DURATA CAMPANIEI
 • Campania se desfășoară în perioada 1 IULIE- 15 AUGUST 2024..

   

 • ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
 • Campania se va desfășura atât pe www.sofiaman.ro, cât și în toate magazinele din rețeaua Sofiaman, în limita stocurilor disponibile. Campania promoțională se va desfășura în perioada 1 Iulie 2024 –15 august 2024  în magazinele Organizatorului și a partenerilor:

  Magazine Sofiaman Cluj-Napoca
  Vivo Shopping –  0758251571

  Cluj-Napoca - Magazin Sofiaman stradal - tel.0751272015

  Magazine Sofiaman Iasi: 

  Moldova Mall – tel. 0758251566  

  Magazine Sofiaman Bucuresti :  

  Park Lake Shopping – tel. 0758251572

  Sun Plaza – tel. 0747080225

  Magazin Sofiaman Târgu Mureș
  Tg. Mureș - Shopping City - 0747086913

  Magazine Sofiaman Timișoara
  Iulius Mall - tel. 0729169224

  Magazin Sofiaman Piatra Neamț

  Magazin stradal - 0 744577551

  Magazin Sofiaman Suceava

  Suceava – Parc Comercial Carrefour - tel. 0770515386


  Magazine  partener Sofiaman – franciza 

  Baia Mare - tel. 0743010004

  Bacău - tel. 0729789587

  Brașov - 0729789587

  Oradea - 0747295612

  Constanța - 0734592346 • DREPTUL DE PARTICIPARE
 • La Campanie poate participa orice persoană juridică și orice persoană fizică având vârsta minimă de 16 ani (numită în continuare Client”) care cumpără dintr-un magazin Sofiaman sau online de pe sofiaman.ro 

   

 • MECANISMUL CAMPANIEI
 • Campania constă în aplicarea unor reduceri de până la 50 % la prețul de vânzare al acelor produse care sunt semnalizate corespunzător la raft în cadrul magazinelor Sofiaman.
 • În cazul magazinului online www.sofiaman.ro, produsele și reducerile vor fi grupate într-o categorie separată numita „Somn sale”, unde se vor găsi doar produsele din aceasta promoție.
 • Clienții vor putea achiziționa din magazinele Sofiaman și online de pe www.sofiaman.ro produse la preț promoțional, în condițiile în care acestea sunt semnalizate corespunzător în magazinele fizice sau/și fac parte strict din categoria „Somn sale” de pe www.sofiaman.ro
 • Campania nu se cumulează cu alte oferte promoționale și/sau oferte speciale și/sau campanii publicitare și/sau alte reduceri de preț acordate de Organizator, indiferent de modalitatea de acordare a acestora ( inclusive , dar fără a se limita la card de fidelitate, card cadou, alte carduri valorice / vouchere aferente altor campanii publicitare).
 • În cazul plasării unei comenzi pe www.sofiaman.ro, factura va fi emisă pe baza datelor furnizate de către client  în procesul de plasare a comenzii. 
 • Organizatorul nu este responsabil și nu poate fi ținut răspunzător pentru furnizarea de către client a unor date incorecte, incomplete și/sau false la momentul creării contului și/sau la data plasării comenzii.
 • În perioada desfășurării Campaniei, pe www.sofiaman.ro vor putea fi plasate comenzi atât telefonice, cât și online.
 • În cazul returnarii unui produs achiziționat prin utilizarea unei reduceri oferite in Campanie, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata va fi egală cu suma achitată efectiv de către Participant, respectiv prețul produsului de pe bonul/factură de achiziție a produsului, minus valoarea reducerii acordate în Campanie.
 •  

 • REGULAMENTUL CAMPANIEI
 • Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit în toate magazinele din rețeaua Sofiaman și online pe www.sofiaman.ro

   

   

 • FORȚA MAJORĂ
 •  În orice situație de forță majoră care împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea și/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta va fi împiedicată.

   

 • ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI
 •  Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau întrerupe definitiv în orice moment Campania, dar nu înainte de a informa publicul prin afișare în magazinele Sofiaman și online pe sofiaman.ro.

   

 • TEMEIUL LEGAL
 • Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piata, H.G. nr. 333/2003 cuprinzând Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piata și Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

   

 • LITIGII 
 •  Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la promoție se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din județul Neamț.

   

 • CONTESTAȚII
 • Cererea scrisă a Participanților la Campanie în vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusă sau trimisă la sediul Organizatorului în termen de maximum 48 (patruzeci si opt) de ore de la achiziția produsului din unul dintre magazinele Sofiaman din țară, respectiv de la data livrării pentru produsele cumpărate online, de pe sofiaman.ro. Orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului menționat nu va putea fi rezolvată pozitiv. Soluționarea contestațiilor se va face în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

   

 • ALTE REGLEMENTĂRI
 • În caz de tentativă de fraudă, abuz sau acte îndreptate împotriva și/sau la adresa sa, Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și tragerea la răspundere în condițiile legii a celor vinovați.

  Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.

   

 • DIVERSE
 •  Participarea la această campanie implică acceptarea prezentului Regulament. 

  Prezentul act a fost redactat în trei exemplare originale, astăzi, 28 Iunie 2024.

   

  SC SOFIAMAN IMPEX SRL  - Prin reprezentant Zamfira Szabo