Regulament Pret Special


"PRET SPECIAL"

 

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei ”Pret special” (denumita in continuare ”Campania”) este SC SOFIAMAN IMPEX SRL. (desemnata in cele ce urmeaza sub titulatura ”Organizator”), cu  sediul in Targu Neamt, str. Marasesti, nr. 215 cod 615200,  jud. Neamt, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J27/105/1996, CUI RO 4536401, reprezentata prin dl. Florin Cucu, in calitate de Director General.

 

 

IIARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Campania se va desfasura atat pe www.sofiaman.ro, cat si in toate magazinele din reteaua Sofiaman si online pe sofiaman.ro, in limita stocurilor disponibile. Campania promotionala se va desfasura pe toata perioada anului în magazinele Organizatorului si a partenerilor, implicit consignatiilor.

 

 

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana juridica si orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani (numita in continuare ”Participant”) care cumpara dintr-un magazin Sofiaman sau online de pe sofiaman.ro

 

IV. MECANISMUL CAMPANIEI

1. Campania consta in aplicarea unor reduceri de pana la 60 (saizeci)% la pretul de vanzare al acelor produse care vor fi grupate intr-o categorie separata numita „Pret special”, unde se vor gasi doar produsele din aceasta promotie.

2. Participantii vor putea achizitiona din magazinul online de pe sofiaman.ro produse la pret promotional, in conditiile in care acestea sunt semnalizate corepunzator si/sau fac parte strict din categoria „Pret special” de pe sofiaman.ro

3. Campania nu se cumuleaza cu alte oferte promotionale si/sau oferte speciale si/sau campanii publicitare si/sau alte reduceri de pret acordate de Organizator, indiferent de modalitatea de acordare a acestora (inclusiv, dar fara a se limita la, card de fidelitate, card cadou, alte carduri valorice / vouchere aferente altor campanii publicitare).

4. In cazul plasarii unei comenzi pe sofiaman.ro, factura va fi emisa pe baza datelor furnizate de catre Participant in procesul de plasare al comenzii.

5. Organizatorul nu este responsabil si nu poate fi tinut raspunzator pentru furnizarea de catre Participant a unor date incorecte, incomplete si/ sau false la momentul crearii contului si/sau la data plasarii comenzii.

6. In perioada desfasurarii Campaniei, pe sofiaman.ro vor putea fi plasate comenzi atat telefonic, cat si online.

7. In cazul returnarii unui produs achizitionat prin utilizarea unei reduceri oferite in Campanie, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata va fi egala cu suma achitata efectiv de catre Participant, respectiv pretul produsului de pe bonul/factura de achizitie a produsului, minus valoarea reducerii acordate in Campanie.

 

V. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit online pe sofiaman.ro

 

VI. FORTA MAJORA

 

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta va fi impiedicata.

 

VII. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv in orice moment Campania, dar nu inainte de a informa publicul prin afisare online pe sofiaman.ro.

 

 

VIII. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, denumit in continuare RGPD.

Prin participarea la Campanie in magazinele din reteaua Sofiaman sau online pe sofiaman.ro, Participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul oferirii produselor comercializate de Organizator. Aceasta prelucrare are ca temei art. 6 alin. 1 lit. b (executarea unui contract) si lit. c (indeplinirea unei obligatii legale) din Regulamentul RGPD.

Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de RGPD, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la stergea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dupa caz, la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri care ii privesc sau ii afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa si dreptul de a-si retrage consimtamantul daca prelucrarea are loc in baza acestuia, ulterior, in mod usor si gratuit, retragerea urmand sa produca efecte numai pentru viitor.

Informatiile privind prelucrarea datelor personale pentru cumparaturile din magazinele retelei nationale sunt disponibile in orice magazin Sofiaman, iar cele privind prelucrarea datelor personale pentru cumparaturile online de pe sofiaman.ro sunt disponibile la https://www.sofiaman.ro/politica-de-confidentialitate

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Organizatorului:

1. prin e-mail la adresa office@sofiaman.ro;

2. prin posta sau curier la adresa: jud, Neamt, Targu Neamt, str. Stefan cel Mare, nr.341. cod 615200

Participantii au dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere (www.dataprotection.ro).

 

IX. TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr. 333/2003 cuprinzand Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

 

 

X. LITIGII 

 Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din judetul Neamt.

 

XI. CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa sau trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzeci si opt) de ore de la achizitia produsului din unul dintre magazinele Sofiaman din tara, respectiv de la data livrarii pentru produsele cumparate online, de pe sofiaman.ro. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului mentionat nu va putea fi rezolvata pozitiv. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 

XII. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa sa, Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.

 

XIII.DIVERSE

 

Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prezentului Regulament.