În luna cadourilor, împachetarea cadou este gratuită.

Regulament campanie „Bundle lenjerie Nature Soft”

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei ”Bundle lenjerie NATURE SOFT” (denumită în continuare ”Campania”) este SC SOFIAMAN IMPEX SRL. (desemnată în cele ce urmează sub titulatura ”Organizator”), cu  sediul în Târgu Neamț, str. Mărășești, nr. 215 cod 615200,  jud. Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J27/105/1996, CUI RO 4536401, reprezentată prin dl. Florin Cucu, în calitate de Director General.


II. DURATA CAMPANIEI


Campania se desfășoară în perioada 1 Septembrie – 30 Septembrie 2023.


III.ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI


Campania se va desfășura atât pe www.sofiaman.ro, cât și în toate magazinele din rețeaua Sofiaman, în limita stocurilor disponibile. Campania promoțională se va desfășura în perioada  1 Septembrie – 30 Septembrie în magazinele Organizatorului și a partenerilor:


Magazine Sofiaman Cluj-Napoca

Vivo Shopping –  0758251571

Cluj-Napoca - Magazin Sofiaman stradal - tel.0751272015

Magazine Sofiaman Iași: 

Moldova Mall – tel. 0232217755/ 0758251566  

Era Shopping Park - 0758 251 568

Magazine Sofiaman București :  

Park Lake Shopping – tel. 0758251572

Sun Plaza – tel. 0747080225

Mega Mall – tel. 0747085674

Magazin Sofiaman Sibiu
Promenada Sibiu - 0747295612

Magazin Sofiaman Târgu Mureș
Tg. Mureș - Shopping City - 0747086913

Magazine Sofiaman Timișoara
Iulius Mall - tel. 0729169224

Magazin stradal - 0758 251 505

Magazin Sofiaman Piatra Neamț

Magazin stradal - 0 744577551

Magazine  partener Sofiaman – franciză 

Suceava – Parc Comercial Carrefour - tel. 0770515386
Baia Mare - tel. 0743010004
Bacău - tel. 0729789587
Brașov -tel.  0729789587


IV. DREPTUL DE PARTICIPARE


La Campanie poate participa orice persoană juridică și orice persoana fizică având vârsta minimă de 16 ani (numită în continuare ”Participant”) care cumpără dintr-un magazin Sofiaman sau online de pe sofiaman.ro 


V. MECANISMUL CAMPANIEI


Pentru a se putea înscrie în cadrul campaniei Bundle lenjerie NATURE SOFT participantul trebuie să achiziționeze minim 2 produse din colecția Nature Soft, pe un singur bon fiscal, în perioada de desfășurare a campaniei, din magazinele Sofiaman enumerate la Art. 3, din prezentul Regulament. 

Produsele participante la campanie din colecția Nature Soft sunt următoarele:

220021X - MAIOU FEMEI

220022X - CHILOT FEMEI

220023X - CHILOT FEMEI

220025X - CHILOT BRAZILIAN

220026X - CHILOT CLASIC

220027X - CHILOT BRAZILIAN DUBLAT

220028X - MAIOU FEMEI

322037X - CHILOT BARBATI

322038X - BOXER BARBATI

După alegerea a minim 2 produse, participantul va primi din partea angajaților Sofiaman o reducere de 10%, 15% sau 20%, direct la casa de marcat.

Cumparatorul își alege minim 2 produse din magazinul Sofiaman, iar din valoarea totală de achiziție de pe bonul fiscal cumpărătorul va plăti mai puțin cu 10%, 15% sau 20%. 

Așadar, la 2 produse cumpărate, cumpărătorul va plăti mai puțin cu 10%, la 3 produse cumpărate, cumpărătorul va plăti mai puțin cu 15% și la 4 produse cumpărate, cumpărătorul va plăti cu 20% mai puțin.

În situația în care se achiziționează mai mult de 4 produse, reducerea va fi tot de 20%.

Promoția nu se cumuleaza cu alte oferte din magazin.

Reducerea se aplică doar produselor din colecția Nature Soft.

În cazul magazinului online www.sofiaman.ro, la produsele din această campanie se va aplica direct în coșul de cumpărături discountul corespunzător.

VI. REGULAMENTUL CAMPANIEI


Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit în toate magazinele din rețeaua Sofiaman și online pe www.sofiaman.ro

 

VII. FORTA MAJORA


În orice situație de forță majoră care împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea și/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta va fi impiedicată.

 

VIII. ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI


Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau întrerupe definitiv în orice moment Campania, dar nu înainte de a informa publicul prin afișare în magazinele Sofiaman și online pe sofiaman.ro.


 

IX. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în baza Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulatie a acestor date, denumit în continuare RGPD.

Prin participarea la Campanie în magazinele din rețeaua Sofiaman sau online pe www.sofiaman.ro, Participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul oferirii produselor comercializate de Organizator. Această prelucrare are ca temei art. 6 alin. 1 lit. b (executarea unui contract) și lit. c (îndeplinirea unei obligații legale) din Regulamentul RGPD.

Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de RGPD, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, după caz, la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv creării de profiluri care îi privesc sau îi afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă și dreptul de a-și retrage consimțământul dacă prelucrarea are loc în baza acestuia, ulterior, în mod ușor și gratuit, retragerea urmând să producă efecte numai pentru viitor.

Informațiile privind prelucrarea datelor personale pentru cumpărăturile din magazinele rețelei naționale sunt disponibile in orice magazin Sofiaman, iar cele privind prelucrarea datelor personale pentru cumpărăturile online de pe www.sofiaman.ro sunt disponibile la https://www.sofiaman.ro/politica-de-confidentialitate

Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată se poate adresa Organizatorului:

  1. prin e-mail la adresa office@sofiaman.ro;

  2. prin poștă sau curier la adresa: jud, Neamț, Târgu Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr.34,  cod 615200.

Participanții au dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere (www.dataprotection.ro).

 

X. TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, H.G. nr. 333/2003 cuprinzând Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).


XI. LITIGII 


Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la promoție se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din județul Neamț.XII. CONTESTAȚII

Cererea scrisă a Participanților la Campanie în vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusă sau trimisă la sediul Organizatorului în termen de maximum 48 (patruzeci și opt) de ore de la achiziția produsului din unul dintre magazinele Sofiaman din țară, respectiv de la data livrării pentru produsele cumpărate online, de pe sofiaman.ro. Orice sesizare in acest sens depusă după trecerea termenului menționat nu va putea fi rezolvată pozitiv. Soluționarea contestațiilor se va face în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 

XIII. ALTE REGLEMENTĂRI


În caz de tentativă de fraudă, abuz sau acte îndreptate împotriva și/sau la adresa sa, Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și tragerea la răspundere în condițiile legii a celor vinovați.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.
transport
Transport
gratuit

retur
30 zile
retur

world
Livrăm
oriunde în lume

garantie
2 ani
garanție