În luna cadourilor, împachetarea cadou este gratuită.

Regulament Card cadou

Regulament Card cadou

TERMENI ȘI CONDIȚII REFERITOARE LA UTILIZAREA CARDULUI CADOU SOFIAMAN


Art. 1. Organizator: 


 1. Organizatorul şi emitentul Cardurilor Cadou Sofiaman (denumite în continuare carduri cadou) este  SOFIAMAN IMPEX S.R.L cu sediul social în Târgu Neamț, Strada Mărășești, nr. 215, Jud. Neamț, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J27/105/1996 având Cod Unic de Înregistrare RO4536401, cont bancar IBAN RO36BACX0000000358931000, deschis la UNICREDIT, sucursala Piatra Neamț, reprezentată de Florin Cucu, cu funcţia de Director General,  în calitate de (“Organizator”);


 1. SOFIAMAN IMPEX S.R.L. învederează faptul că prezentul produs nu este reglementat legal de către Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și tichetelor cadru și tichetelor de masă sau a Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață sau a Ordonanței de Urgență nr. 113/2009 privind serviciile de plată.


Art. 2.  Locul desfășurării campaniei


Cardurile cadou pot fi folosite în cadrul website-ului www.sofiaman.ro Pentru a avea acces la cele mai noi informații, vă rugăm să consultați această pagină în ziua în care doriți să folosiți cardurile cadou.Regulament carduri cadou


1. Organizator


1.1. Organizatorul şi emitentul Cardurilor Cadou Sofiaman (denumite în continuare carduri cadou) este SOFIAMAN IMPEX S.R.L cu sediul social în Târgu Neamț, Strada Mărășești, nr. 215, Jud. Neamț, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J27/105/1996 având Cod Unic de Înregistrare RO4536401, denumit în continuare "Sofiaman".


2. Condiţii de achiziţie


2.1. Orice persoană care doreşte să ofere un cadou sub formă de cumpărături din magazinul online, poate să achiziţioneze un card online, pe care să îl ofere persoanei dragi.


2.2. Cardurile cadou pot fi achiziţionate de orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă are sau nu domiciliu în Romania.


2.3. Cardurile cadou virtuale pot fi achiziţionate, în limita stocului disponibil, din magazinul online www.sofiaman.ro 


2.4. Cardurile cadou sunt disponibile cu valori de 150, 200, 400 respectiv 500 de lei.


2.5. Cardul nu este nominal, ci este transmisibil.


2.6. Cardul cadou poate fi folosit o singură dată, într-o singură tranzacţie. Valoarea produselor achizitionate trebuie să fie egală sau mai mare decat valoarea înscrisă pe card. În cazul în care valoarea cumpărăturilor depăşeşte valoarea nominală a cardului, diferenţa va fi achitată fie prin cardul bancar, fie ramburs.


2.7. Cardul cadou se poate achizitiona doar cu plata online. Dacă se dorește achiziționarea  unui alt produs, pe langa cardul cadou, plata se va face doar online.


2.8. La achiziţiile cu card cadou virtual nu se oferă rest.


2.9. Cardul cadou virtual nu poate fi folosit pentru a achiziţiona un alt card cadou virtual.


3.0. Soldul cardului cadou nu poate fi transferat sau răscumpărat.


3.1. Contravaloarea cardului nu poate fi restituită nici achizitorului iniţial şi nici deţinătorului ulterior.


3.2. Cardul cadou este valabil pe o perioada nelimitată de la data achiziţionării, pentru o singură tranzacţie. 4. Condiţii de retur


4.1. Odată achiziţionat, un card cadou virtual nu poate fi returnat sau preschimbat în niciun fel.


4.2. Returnarea produselor achiziţionate cu cardul cadou, se va realiza respectând condiţiile de retur valabile în reţeaua de magazine Sofiaman, cu excepția faptului ca NU se returnează banii.


5. Litigii


5.1. Eventualele litigii apărute între organizator și cumpărătorii/ utilizatorii cardului cadou se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceast lucru  nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.


5.2. Legea aplicabilă este legea română.


6. Protecţia datelor cu caracter personal


6.1. Sofiaman este operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul GDPR). În această calitate, Sofiaman garantează respectarea dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.


6.2. Persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate cu ocazia achiziţiei şi/sau utilizării de carduri cadou au calitatea de persoane vizate în sensul Regulamentului GDPR.


6.3. Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, Sofiaman garantează respectarea drepturilor persoanelor vizate:


- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea Sofiaman că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;


- dreptul la rectificare care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;


- dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;


- dreptul la restricționarea prelucrării care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) Sofiaman Impex S.R.L. nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;


- dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;


- dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;


- dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);


- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este permisă de lege.


Cu excepția dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:


- prin poștă, la sediul nostru din Târgu Neamț, strada Ștefan cel Mare, numărul 341, județul Neamț;


- prin e-mail, în atenția Sofiaman Impex S.R.L.  la adresa de e-mail: office@sofiaman.ro


Pentru detalierea a cum, când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal atunci când achiziționați un produs existent din magazinul online www.sofiaman.ro al Sofiaman Impex S.R.L. sau aveți alte interacțiuni cu noi, condițiile în care le putem dezvălui altora și cum le păstrăm în condiții de siguranță, vă rugăm să consultaţi informaţiile publicate pe site-ul nostru, secţiunea Protecţia datelor, accesand link-ul: https://www.sofiaman.ro/politica-de-confidentialitate 


De asemenea, nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi consultată și toată rețeaua de magazine Sofiaman Impex S.R. L., aceasta fiind afișată la intrarea în magazin.


7. Clauze finale


7.1. Cardul cadou este un produs valabil doar în online, nenominal, fiind transmisibil prin simpla remitere de la o persoană la alta, responsabilitatea utilizării acestuia revenindu-i exclusiv posesorului. Cardul este transmisibil, putand fi utilizat şi de o altă persoană decât cea căreia i s-a oferit de către achizitorul iniţial. Sofiaman nu își asumă răspunderea în cazul pierderii, însă exista posibilitatea sa mai trimita o data codul unic al cardului cadou virtual, persoanei care l-a achiziționat inițial.


7.2. Sofiaman își rezervă dreptul de a modifica regulile de utilizare a cardului cadou; orice modificare va fi comunicată în scris pe site-ul oficial www.sofiaman.ro 


7.3. Prin achiziţionarea/utilizarea unuia sau mai multor carduri cadou clienţii sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.


7.4. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant pe site-ul Sofiaman Impex S.R.L., www.sofiaman.ro 


SOFIAMAN IMPEX S.R.L.


Document valabil cu Anexa 1 & Anexa 2, actualizat în data de 10.12.2021ANEXA 1

CARD CADOU VIRTUAL SOFIAMAN


 • Ce este și de ce se numește „card cadou virtual”?


Este un card virtual pe care tu îl poți achiziționa direct din magazinul nostru online. Oferi un dar special, iar omul drag își alege cel mai potrivit cadou. • Ce valoare au cardurile virtuale Sofiaman?

Valoarea unui card cadou virtual Sofiaman este de 150, 200, 400 sau 500 de lei.


 • Sub ce forma pot trimite un card virtual?

 Cardul cadou se va trimite sub forma de e-mail, ce contine codul unic al cardului. 


 • Cum intra persoana care îl primește în posesia cardului virtual?


Cel care primește cardul, va primi un email care contine codul unic. Apoi trebuie să acceseze  www.sofiaman.ro pentru a-și alege produse în valoare de suma cardului cadou pe care l-a primit. Codul se introduce în campul “Aplica un card cadou”. Este preferabil să  acopere suma respectivă.. • Se înapoiază banii în cazul în care se returnează produsele achiziționate prin intermediul cardului cadou virtual?


Nu, banii nu se înapoiază. Există doar posibilitatea de a alege alte produse cu aceeași valoare precum cele inițiale sau cu o valoare mai mare. Menționăm că în cazul în care valoarea e mai mica, nu se acordă rest, iar dacă valoarea este mai mare, este necesară achitarea diferenței.  Vezi mai multe detalii despre retur pe https://www.sofiaman.ro/livrari-si-returnari 


 • Cardurile virtuale pot fi folosite și pentru achizițiile din magazinele fizice?


Aceste carduri sunt valabile doar pe www.sofiaman.ro, însă nu pot fi folosite și în magazinele fizice. Pentru rețeaua de magazine Sofiaman există varianta de a achizitiona cardul fizic, direct din magazin.


 • Ce fac dacă am pierdut emailul cu codul unic al cardului cadou virtual?


În cazul în care emailul a fost rătăcit/pierdut, Sofiaman îl poate retrimite persoanei căreia l-a achiziționat inițial, atât  timp cât se verifica datele de contact, implicit plata efectuată.
ANEXA 2
CE ESTE IMPORTANT DE REȚINUT? • Cardul este valabil doar pe www.sofiaman.ro

 • Nu se dă rest, iar când suma cumpăraturilor depășește valoarea de pe cardul cadou virtual, atunci diferența va fi achitată fie cu cardul, fie ramburs.

 • Cardul cadou nu se poate returna, fără excepții.

 • Cardul cadou are o singură utilizare, adică se aleg produse care să acopere integral suma cardului.

 • Cardurile nu se pot cumula. 

 • Cardurile cadou virtuale nu au termen de valabilitate, așa că pot fi folosite oricând.

 • Cardul cadou virtual este valabil pentru toate produsele din magazinul online, fără excepții.

transport
Transport
gratuit

retur
30 zile
retur

world
Livrăm
oriunde în lume

garantie
2 ani
garanție