Regulament O noapte si o zi

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei ”O noapte si o zi” (denumită în continuare ”Campania”) este SC SOFIAMAN IMPEX SRL. (desemnată în cele ce urmează sub titulatura ”Organizator”), cu sediul în Târgu Neamț, str. Mărășești, nr. 215 cod 615200, jud. Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J27/105/1996, CUI RO 4536401, reprezentată prin dl. Florin Cucu, în calitate de Director General.

 

II. DURATA CAMPANIEI

Campania se desfășoară în perioada 1 iunie  – 20 iunie 2024.

 

III. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfășura pe www.sofiaman.ro în limita stocurilor disponibile în perioada 1 iunie – 20 iunie 2024

 

IV. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoană juridică și orice persoană fizică având vârsta minimă de 16 ani (numită în continuare ”Participant”) care cumpără dintr-un magazin Sofiaman sau online de pe sofiaman.ro

  

V. MECANISMUL CAMPANIEI

Campania constă în primirea unui voucher electronic la achiziția unui coș de cumpărături in perioada 1-19 iunie, indiferent de valoarea acestuia, după ce se confirma livrarea comenzii catre client.

Aceste vouchere vor putea fi folosite pentru cumpărături de produse la preț întreg doar în ziua de 20 iunie 2024, doar pe site-ul sofiaman.ro

 

Campania nu se cumulează cu alte oferte promoționale și/sau oferte speciale și/sau campanii publicitare și/sau alte reduceri de preț acordate de Organizator, indiferent de modalitatea de acordare a acestora (inclusiv, dar fără a se limita la card de fidelitate, alte carduri valorice / vouchere aferente altor campanii publicitare).

 

În cazul plasării unei comenzi pe www.sofiaman.ro, factura va fi emisă pe baza datelor furnizate de către Client în procesul de plasare a comenzii.

 

Organizatorul nu este responsabil și nu poate fi ținut răspunzător pentru furnizarea de către Client a unor date incorecte, incomplete și/sau false la momentul creării contului și/sau la data plasării comenzii.

 

În cazul returnarii unui produs achiziționat prin utilizarea unei reduceri oferite in Campanie, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursată va fi egală cu suma achitată efectiv de către Client, respectiv prețul produsului de pe bonul/factură de achiziție a produsului, minus valoarea reducerii acordate în Campanie.

 

VI. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit online pe www.sofiaman.ro

 

VII. FORȚA MAJORĂ

În orice situație de forță majoră care împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea și/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta va fi împiedicată.

 

VIII. ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau întrerupe definitiv în orice moment Campania, dar nu înainte de a informa publicul prin afișare în online pe sofiaman.ro.

 

XI. TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piata, H.G. nr. 333/2003 cuprinzând Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piata și Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

X. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la promoție se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din județul Neamț.

 

XI. CONTESTAȚII

Cererea scrisă a Participanților la Campanie în vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusă sau trimisă la sediul Organizatorului în termen de maximum 48 (patruzeci si opt) de ore de la data livrării pentru produsele cumpărate online, de pe sofiaman.ro. Orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului menționat nu va putea fi rezolvată pozitiv. Soluționarea contestațiilor se va face în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 

XII. ALTE REGLEMENTĂRI

În caz de tentativă de fraudă, abuz sau acte îndreptate împotriva și/sau la adresa sa, Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și tragerea la răspundere în condițiile legii a celor vinovați.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea participării la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.

 

XIII. DIVERSE

Participarea la această campanie implică acceptarea prezentului Regulament.