REGULAMENT CAMPANIE „VALENTINE'S DAY”

CAMPANIA

"Valentine's Day"

Perioada de valabilitate:  26 IANUARIE – 12 FEBRUARIE 2024

 

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei ”Valentine's Day” (denumită în continuare ”Campania”) este SC SOFIAMAN IMPEX SRL. (desemnată în cele ce urmează sub titulatura ”Organizator”), cu  sediul în Targu Neamț, str. Marasesti, nr. 215 cod 615200,  jud. Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J27/105/1996, CUI RO 4536401, reprezentată prin dl. Florin Cucu, în calitate de Director General.

 

 1. DURATA CAMPANIEI

 

Campania se desfășoară în perioada  26  Ianuarie – 12 februarie 2024.

 

 1. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 

Campania se va desfășura atât pe www.sofiaman.ro, cat si în toate magazinele din rețeaua Sofiaman, în limita stocurilor disponibile. Campania tip tombola se va desfășura în perioada  26 ianuarie  2024 – 12 februarie 2024 în magazinele Organizatorului și a partenerilor:

Magazine Sofiaman Cluj-Napoca
Vivo Shopping –  0758251571

Cluj-Napoca - Magazin Sofiaman stradal - tel.0751272015

Magazine Sofiaman Iași: 

Moldova Mall – tel. 0232217755/ 0758251566  

Era Shopping Park - 0758 251 568

Magazine Sofiaman București :  

Park Lake Shopping – tel. 0758251572

Sun Plaza – tel. 0747080225

Mega Mall – tel. 0747085674

Magazin Sofiaman Suceava:

Suceava – Parc Comercial Carrefour - tel. 0770515386
Magazin Sofiaman Târgu Mureș
Tg. Mureș - Shopping City - 0747086913

Magazine Sofiaman Timișoara
Iulius Mall - tel. 0729169224

Magazin stradal - 0758 251 505

Magazin Sofiaman Piatra Neamț

Magazin stradal - 0 744577551

         Magazine  partener Sofiaman – franciza 

Baia Mare - tel. 0743010004
Bacău - tel. 0729789587
Brașov -tel.  0729789587

Oradea- tel. 0747295612

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana juridica si orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani (numita în continuare ”Participant”) care cumpara dintr-un magazin Sofiaman sau online de pe sofiaman.ro 

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

 1. 1.Campania consta în castigarea unei cine în perioada 14 februarie -24 februarie. 

 2. 2.Extragerea va avea loc prin  www.random.org  in data de 13 februarie.

 3. 3.Înscrierea în campanie se va face de către client completand formularul care se pune la dispoziție în magazinele fizice, prin simpla scanare a unui QR code care deschide formularul de înscriere la tombola. Toate datele colectate prin această campanie sunt necesare pentru organizarea acesteia respectiv pentru realizarea obligațiilor legale  impuse către Sofiaman de lege. Sofiaman își ia angajamentul să respecte toate normele prevăzute de R.G.P.D., și deci să asigure securitatea și confidențialitatea datelor cu care intră în contact. Pentru orice întrebări referitoare la prelucrările de date efectuate vă rugăm să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor la adresa de email: dpo@sofiaman.ro

 4. 4.Pentru a te înscrie în campanie este obligatoriu sa achizitionezi produse din magazinul fizic sau din online  de minim 200 de lei pe un singur bon fiscal.

 5. 5.Cu fiecare achizitie de minim 200 de lei ai mai multe sanse de castig.

 6. 6.Toate produsele Sofiaman fac parte din campanie.

 7. 7.Cina romantica este în valoare de 350 de lei și nu poate fi solicitată contravaloarea ei și sunt puse la dispoziție 12 premii pentru magazinele fizice și 3 premii pentru magazinul online.

 8. 8.Angajații Sofiaman impex SRL nu pot participa la campanie.

 9. 9.Castigatorii vor fi contactați telefonic. 

 10. 10.Participantii vor putea achizitiona din magazinele Sofiaman și online de pe www.sofiaman.ro produse la preț promotional, în condițiile în care acestea sunt semnalizate corespunzător în magazinele fizice sau/și fac parte strict din categoria „SOMN SALE” de pe www.sofiaman.ro 


 Exemplu: dacă s-au achiziționat produse care fac parte din campania “Somn Sale de minim 200 de lei, participantul are posibilitatea de a se înscrie în campania “ Valentine's Day]” 

 1.  11.Campania  se cumuleaza cu alte oferte promoționale și/sau oferte speciale și/sau campanii publicitare și/sau alte reduceri de preț acordate de Organizator, indiferent de modalitatea de acordare a acestora (inclusiv, dar fără a se limita la, card de fidelitate, card cadou, alte carduri valorice / vouchere aferente altor campanii publicitare). 

 2.  12.În cazul plasării unei comenzi pe www.sofiaman.ro, factura va fi emisă pe baza datelor furnizate de către Participant în procesul de plasare a comenzii, iar înscrierea se face automat fără a se completa un formular de înscriere, doar prin achiziționarea de minim 200 de lei. 

 3.  13.Organizatorul nu este responsabil și nu poate fi ținut răspunzător pentru furnizarea de către Participant a unor date incorecte, incomplete și/ sau false la momentul completarii formularului de înscriere în campanie dar și a creării contului și/sau la data plasării comenzii. In perioada desfasurarii Campaniei, pe www.sofiaman.ro vor putea fi plasate comenzi atat telefonic, cat si online.

 4. 14.În cazul returnarii unui produs achiziționat prin utilizarea unei reduceri oferite in Campanie, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata va fi egala cu suma achitata efectiv de către Participant, respectiv prețul produsului de pe bonul/factură de achiziție a produsului, minus valoarea reducerii acordate în Campanie.

 

 1. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit în toate magazinele din rețeaua Sofiaman și online pe www.sofiaman.ro

 

VII. FORTA MAJORA

 

În orice situație de forta majora care împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea și/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta va fi impiedicata.

 

VIII. ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI

 

Organizatorul își rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau întrerupe definitiv în orice moment Campania, dar nu înainte de a informa publicul prin afișare în magazinele Sofiaman și online pe sofiaman.ro.

 

 

IX. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în baza Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulatie a acestor date, denumit în continuare RGPD.

Prin participarea la Campanie în magazinele din rețeaua Sofiaman sau online pe www.sofiaman.ro, Participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul oferirii produselor comercializate de Organizator. Aceasta prelucrare are ca temei art. 6 alin. 1 lit. b (executarea unui contract) și lit. c (îndeplinirea unei obligații legale) din Regulamentul RGPD.

 

Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de RGPD, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restrictionarea prelucrării, la portabilitatea datelor, după caz, la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv creării de profiluri care îi privesc sau îi afectează în mod similar, într-o masura semnificativa și dreptul de a-si retrage consimtamantul dacă prelucrarea are loc în baza acestuia, ulterior, în mod ușor și gratuit, retragerea urmând să producă efecte numai pentru viitor.

Informatiile privind prelucrarea datelor personale pentru cumparaturile din magazinele retelei nationale sunt disponibile in orice magazin Sofiaman, iar cele privind prelucrarea datelor personale pentru cumparaturile online de pe www.sofiaman.ro sunt disponibile la https://www.sofiaman.ro/politica-de-confidentialitate

Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată se poate adresa Organizatorului:

 1. prin e-mail la adresa office@sofiaman.ro;

 2. prin poșta sau curier la adresa: jud, Neamț, Targu Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr.341. cod 615200

Participantii au dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Naționale de Supraveghere (www.dataprotection.ro).

 

X. TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piata, H.G. nr. 333/2003 cuprinzând Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piata și Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).XI. LITIGII 


Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din județul Neamț.

 

XII. CONTESTATII

Cererea scrisă a Participantilor la Campanie în vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusă sau trimisă la sediul Organizatorului în termen de maximum 48 (patruzeci și opt) de ore de la achiziția produsului din unul dintre magazinele Sofiaman din țara, respectiv de la data livrării pentru produsele cumparate online, de pe sofiaman.ro. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului menționat nu va putea fi rezolvată pozitiv. Soluționarea contestatiilor se va face în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 

XIII. ALTE REGLEMENTĂRI

În caz de tentativă de fraudă, abuz sau acte îndreptate împotriva și/sau la adresa sa, Organizatorul își rezerva dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și tragerea la răspundere în condițiile legii a celor vinovați.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.

 

XIV.DIVERSE


Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prezentului Regulament. 

Prezentul act a fost redactat în trei exemplare originale, astăzi, 23  ianuarie  2024.


SC SOFIAMAN IMPEX SRL  - Prin reprezentant Zamfira Szabo.