Promoțiile verii în perioada 17 Iunie - 31 August. Reduceri de până la 70%.

Regulament Concurs "Somn cel bun"

Termeni si conditii pentru desfasurarea campaniei

Somn cel Bun

( „Campania”)

 

Art. 1 Organizator

 SOFIAMAN IMPEX SRL cu sediul social în Târgu Neamț, Strada Mărășesti, nr. 215, Jud. Neamț, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J27/105/1996 având Cod Unic de Înregistrare RO4536401, cont bancar IBAN RO36BACX0000000358931000, deschis la UNICREDIT sucursala Piatra Neamț, reprezentată de Florin Cucu, cu funcţia de Director General, în calitate de Organizator

Informatii cu privire la campanie pot fi obtinute la adresa de e-mail marketing@sofiaman.ro


Art. 2 Durata Campaniei. Teritoriul. Scop

Campania se deruleaza in intervalul 22 mai 1 iunie 2022, pe teritoriul Romaniei.

Organizatorul ii invita pe copii sa ia parte in Campania dedicata zilei de 1 iunie - Ziua copiilor cu creatiile lor cu tema: “Somn cel Bun

Parintii care doresc sa inscrie in Campanie creatiile copiilor lor vor putea sa afiseze imaginile acestor creatii pe platforma Facebook sub forma de comentariu la postarea Concurs pana la data de 26 mai, ora 00:00. Cele mai apreciate și creative 5 imagini, fapt constatat dupa numarul de reactii, vor fi castigatoare, in data de 1 iunie 2022.

Nu vor fi facute publice numele sau alte date de identificare ale participantilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral, fara sa solicite acordul participantilor la Campanie si fara drept de compensare, oricare dintre prevederile prezentului regulament, cum ar fi, dar fara a se limita la: prevederile care reglementeaza modul de derulare al Campaniei, teritoriul de desfasurare a Campaniei, conditiile de participare, datele de incepere si de terminare ale Campaniei, etc.

Modificarile de orice fel aduse prezentului regulament urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data afisarii lor pe site-ul www.sofiaman.ro

 

Art. 3 Conditiile de participare la Campanie

Campania se adresează tuturor vizitatorilor / cumpărătorilor din reteaua de magazine Sofiaman si a site-ului www.sofiaman.ro care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- au domiciliul sau sunt rezidenti pe teritoriul Romaniei.

- accepta in mod expres, neechivoc si irevocabil ca fotografiile prezentate de participanti sa poata fi facute publice in scop publicitar si utilizate in legatura cu Campania conform prezentului regulament, participantii transferand Organizatorului toate drepturile patrimoniale de autor cu privire la acestea pe perioada desfasurarii campaniei, fara niciun fel de pretentie de ordin patrimonial sau de orice alta natura fata de Organizator.


Art. 4 Protectia datelor cu caracter personal

Prin participarea la Campanie, participantii consimt ca Organizatorul sa colecteze, sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sa transfere sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, datele personale furnizate de aceştia (adresa de e-mail, nume, prenume, profil instagram), cu scopul de a permite înscrierea si participarea lor în Campanie, conform art. 5 de mai jos.

Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor inscrisi in prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului document si a legislatiei in vigoare.

În conformitate cu legislatia privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, participantii inscrisi au urmatoarele drepturi :

(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;

(ii) dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita Organizatorului ștergerea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopul

organizării și desfășurării Campaniei;

(iv) dreptul de a solicita Organizatorului restricționarea prelucrării;

(v) dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care îi privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat;

(vi) dreptul de a se opune prelucrării, inclusive celor efectuate în scopuri de marketing;

Participantii pot contacta Organizatorul în legătură cu oricare dintre drepturile lor mentionate mai sus sau pot inainta o plangere în legătură cu modul în care Organizatorul utilizeaza datele cu caracter personal printr-o la cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului sau printr-o cerere scrisă trimisa la adresa de e-mail: office@sofiaman.ro 

Pentru mai multe detalii despre prelucrarea si protectia datelor personale de catre SOFIAMAN, Participantii pot consulta Politica de Confidentialitate a SOFIAMAN, disponibila la adresa https://www.sofiaman.ro/politica-de-confidentialitate 

 

Art. 5 Modul de desfasurare al Campaniei

Pentru a se inscrie in campanie, fiecare participant, in perioada 22 - 26 mai 2022 va putea sa trimita imagini ale creatiilor copiilor lor pe tema “Somn cel Bun” pe platforma Facebook sub forma de comentariu la postarea Concurs pana la ora 00:00. In perioada 27 mai - 31 mai se votează desenul cel mai interesant. Cele mai apreciate și creative 5 imagini fapt constatat dupa numarul de reactii, vor fi castigatoare, in data de 1 iunie 2022.

Cea mai apreciata imagine inscrisa in perioada campaniei va fi premiata cu o pijama de copii personalizata cu desenul realizat, lucrare care poate fi gata pana in 21 de zile de la momentul desemnarii castigatorului.

Selectia imaginii care va fi inclusa in executiile grafice sau imprimarea lor pe anumite produse/pijamale in cadrul acestui concurs va fi facuta in functie de creativitatea lor, apreciata liber si exclusiv prin intermediul reactiilor de pe Facebook, de catre orice persoana cu un cont activ si valabil pe aceasta platforma.

Inscrierea unor imagini in Campanie nu garanteaza includerea acestora in executiile grafice / textile sau imprimarea lor pe anumite produse in cadrul companiei Sofiaman.
Nu vor fi facute publice numele sau alte date de identificare ale participantilor si/sau a copiilor lor.

Vor fi respinse orice inscrieri care nu respecta oricare dintre clauzele prezentului regulament, care nu respecta tema campaniei, care sunt suspectate ca ar putea aduce atingere oricaror drepturi ale unor terti si orice materiale care contravin legilor, ordinii publice sau bunelor moravuri (cum ar fi dar fara a se limita la: texte/imagini jignitoare, vulgare, defaimatoare, rasiste sau care ameninta in orice fel demnitatea sau integritatea morala a celorlalti participanti la campanie)

Participantii inteleg si sunt de acord că, în urma inscrierii in Campanie, participantul NU va castiga niciun premiu sau alt folos material.

Prin inscrierea in Campanie, participantii confirma că sunt de acord cu prezentele prevederi şi cu folosirea imaginilor inscrise pentru realizarea Campaniei şi în orice alte scopuri conexe, inclusiv, fără limitare, în scopul realizării de materiale promoţionale privitoare la Campanie,

care, pentru a evita orice dubiu, vor include reclame online privitoare la Campanie.

Prin inscrierea in campanie, fiecare participant autorizeaza Organizatorul, la alegerea exclusiva a acestuia din urma, sa foloseasca imaginile inscrise in orice mod. Astfel Organizatorul este autorizat, fara a se limita la, sa radiodifuzeze, sa comunice public, sa adapteze audiovizual, sa efectueze lucrari derivate, sa reproduca si/sau sa inchirieze imaginile incrise.

Nominalizările primite în afara intervalului cuprins între datele specificate nu vor fi luate în considerare.

 

Art. 6 Responsabilitatea

Organizatorul campaniei nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti.

Organizatorul nu va putea fi tras la raspundere pentru suspendarea sau incetarea campaniei in orice stadiu datorita intervenirii unor evenimente de forta majora sau din orice alt motiv. Totodata, Organizatorul nu raspunde pentru problemele tehnice sau privind transmiterea electronica de date aflate in afara controlului Organizatorului, participantii renuntand la orice fel de pretentii in acest sens impotriva Organizatorului. Astfel, Organizatorul nu-si asuma nicio raspundere cu privire la eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii (ex. Internet) sau altii asemenea.

 Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor, Organizatorul Campaniei poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati, la libera lor alegere.

 

Art. 7 Publicare

Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.sofiaman.ro incepand cu data de 22 mai 2022.

Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament. Participantii nu vor fi obligati la plata vreunor sume catre Organizator in legatura cu Campania sau la suportarea altor costuri decat cele inerente serviciilor de Internet sau altor servicii contractate de acestia care le permite sa acceseze paginile de internet relevante pentru inscrierea la Campanie sau in legatura cu Campania.


Art. 8 Litigii

In cazul unor litigii aparute intre , pe de o parte, Organizator si, pe de alta parte, participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din raza teritoriala a sediului social al Organizatorului, dupa caz.

Prin participarea la prezentul Campanie, participantul confirma in mod expres ca a citit si inteles regulamentul si ca accepta termenii si conditiile acestuia.