Transport gratuit pentru comenzile expediate în România.

Regulamentul Oficial al Campaniei

"Ce înseamnă un somn bun pentru tine"
CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI


1.1. Organizatorul campaniei “Ce înseamnă un somn bun pentru tine” este societatea SOFIAMAN IMPEX SRL cu sediul social în Târgu Neamț, Strada Mărășesti, nr. 215, Jud. Neamț, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J27/105/1996 având Cod Unic de Înregistrare RO4536401, cont bancar IBAN RO36BACX0000000358931000, deschis la UNICREDIT sucursala Piatra Neamț, reprezentată de Florin Cucu, cu funcţia de Director General, numită în prezentul regulament “Organizatorul”.


1.2. Campania se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa prezentul regulament sau de a prelungi perioada campaniei pe parcursul derulării acesteia, toate acestea fiind anunțate prin intermediul paginii de internet www.sofiaman.ro/regulament-campanie-somn-bun-pallady și în magazinul fizic din incinta Fashion House Outlet Pallady București


1.3. Detalii despre prezenta campanie se pot găsi pe:

(i) pagina de internet www.sofiaman.ro/regulament-campanie-somn-bun-pallady

(ii) în magazinul fizic Sofiaman din Fashion House Outlet Pallady București


1.4. Regulamentul de participare/desfășurare a campaniei “Ce înseamnă un somn bun pentru tine” este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant și poate fi vizualizat pe:

(i) pagina de internet www.sofiaman.ro/regulament-campanie-somn-bun-pallady sau

(ii) solicitat, prin poșta electronică (e-mail) la adresa marketing2@sofiaman.ro.


1.5. Participanții la campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial").


CAPITOLUL 2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI “Ce înseamnă un somn bun pentru tine”


2.1. Campania se desfășoară în perioada 01. 09. 2022 - 30. 09. 2022


2.2. Data limită pentru folosirea codului de reducere primit prin e-mail este 01. 12. 2022 (inclusiv). După această dată, codul de reducere valabil pe site își pierde valabilitatea.


Tragerea la sorți pentru pijama se va face prin intermediul www.random.org în data de 15. 10. 2022.


IMPORTANT: Codul primit prin e-mail poate fi folosit DOAR pentru produsele la preț întreg de pe site și nu poate fi folosit în magazinele fizice.


CAPITOLUL 3. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI


3.1. Campania este organizată și se va desfășura în municipiul București la magazinul Sofiaman din Fashion House Outlet Pallady.


3.2. Puteți folosi codul de reducere primit prin e-mail, pentru toate produsele de pe site la preț întreg.


CAPITOLUL 4. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CONCURS


4.1. În cadrul prezentei Campanii, produsele participante la concurs sunt toate produsele de pe site-ul www.sofiaman.ro aflate la preț întreg.


4.2. Prin produse participante la concurs se înțeleg toate produsele regăsite la preț întreg pe pagina de internet www.sofiaman.ro ce pot fi comandate online de participant.


CAPITOLUL 5. DREPTUL DE PARTICIPARE


5.1. Campania “Ce înseamnă un somn bun pentru tine” este deschisă tuturor persoanelor fizice care au completat flyerul și au semnat acordul de prelucrare a datelor și GDPR. De asemenea, toate persoanele care completează flyerul cu adresa lor de email și semnează acordul de prelucrare a datelor și GDPR se înscriu automat la tombola pentru a putea câștiga o pijama la alegere din magazin.


CAPITOLUL 6. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE


Se referă la toate produsele cu preț întreg la momentul respectiv pe site-ul www.sofiaman.ro


6.1. Produsele ce pot fi achiziționate cu reducere prin codul de reducere primit pe mail, sunt la alegerea participantului, cu condiția să fie la preț întreg


6.2. Codul de reducere de 10% este valabil pentru o singură achiziție online.


CAPITOLUL 7. MECANISMUL CAMPANIEI


7.1. DATE GENERALE


Produsele participante sunt definite în Capitolul 4 din prezentul regulament. În măsura în care posesorul dorește participarea în cadrul prezentei campanii, acesta va folosi codul de reducere cadou primit prin email pentru achiziționarea produselor marca Sofiaman. Codul de reducere nu se cumulează și nu poate fi transmis de la o persoana la alta.


7.2 MECANISM DE PARTICIPARE


Pentru a participa în cadrul prezentei campanii, participanții trebuie:

- să primească un flyer, să-l completeze și să scrie adresa de email unde vor primi din partea Sofiaman un cod de reducere de -10% ce poate fi folosit doar pe site-ul www.sofiaman.ro numai la produsele cu preț întreg. De asemenea, toate persoanele care primesc pe email codul de reducere sunt înscrise automat și la tombolă pentru a câștiga o pijama la alegere din magazinul Sofiaman din Fashion House Outlet Pallady.


7.3. MECANISMUL CAMPANIEI ȘI CEL DE ACORDARE A PREMIILOR (cod de reducere de -10%)


Vor fi împărțite flyere la intrarea Fashion House Outlet Pallady din București, iar persoanele care completează acel flyer și sunt de acord cu termenii și condițiile de participare la campania “Ce înseamnă un somn bun pentru tine” vor primi prin email un cod de reducere valabil până la data de 02. 12. 2022. Acesta poate fi folosit doar online, iar reducerea poate fi aplicată doar produselor cu preț întreg. Această reducere nu se cumulează cu altă reducere și nici nu pot fi folosite 2 coduri de reducere de aceeași persoană. De asemenea, codurile de reducere sunt nominale și nu pot fi transmise sau cumulate.


IMPORTANT:

- Prezenta campanie este valabilă doar pentru magazinul din Fashion House Outlet Pallady.

- Prezenta campanie nu se cumulează cu alte oferte și/sau reduceri practicate de Organizator.

- Codul de reducere nu se poate preschimba in bani.

- Codul de reducere își pierde valabilitatea după data de 01. 10. 2022

- Nu poate fi folosit codul de reducere decât pentru produse la preț întreg din magazinul online de pe www.sofiaman.ro

- Valoarea voucherului/ codului de reducere nu se cumulează cu alte reduceri oferite de Organizator


CAPITOLUL 8. DISPOZIȚII FINALE


Prin participarea la aceasta campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. Acordarea codurilor de reducere, în condițiile respectării de către participant a prezentului Regulament, reprezintă singura obligație a organizatorului. Modul în care se desfășoară prezenta campanie este stabilit de organizator. O dată cu folosirea de către participant a codului de reducere în condițiile prezentului regulament, participantul declară în mod liber, expres și neechivoc că nu are niciun fel de pretenții, de nicio natura și nu va avea nici în viitor, față de organizator cu privire la derularea prezentei campanii. Organizatorul nu va avea nicio răspundere si nu va putea fi implicat în litigii legate de deținerea sau proprietatea asupra altor coduri de reducere care nu vor putea influența principiul conform căruia organizatorul va acorda cadoul ce constă în cod de reducere persoanei a cărei solicitare a fost prezentată în conformitate cu prevederile Regulamentului. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru codurile de reducere care nu au fost folosite după data la care expiră, si in aceasta situatie, participantul înțelege faptul că Organizatorul este singurul îndreptățit să decidă durata de valabilitate a codului de reducere. Eventualele litigii apărute între Organizator și participantul la prezenta campanie se va rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Prezenta campanie poate înceta înainte de termen sau poate fi prelungită în cazul producerii unui eveniment ce constituie forța majoră sau inclusiv la solicitarea organizatorului, din motive independente de voința acestora. Prezentul Regulament Oficial este disponibil gratuit și poate fi obtinut în conformitate cu pct. 1.3 si 1.4.transport
Transport
gratuit

retur
30 zile
retur

world
Livrăm
oriunde în lume

garantie
2 ani
garanție
/* Selector Regiune sofiaman.com */ /* END */