Transport gratuit la comenzile peste 150 lei.

Regulamentul Oficial al Campaniei "Cel mai odihnitor somn"

Art. 1 Organizator


SOFIAMAN IMPEX S.R.L. cu sediul social în Târgu Neamț, Strada Mărășești, nr. 215, Jud. Neamț, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J27/105/1996 având Cod Unic de Înregistrare RO4536401, cont bancar IBAN RO36BACX0000000358931000, deschis la UNICREDIT sucursala Piatra Neamț, reprezentată de Florin Cucu, cu funcţia de Director General, în calitate de Organizator


Informații cu privire la campanie pot fi obținute la adresa de email marketing2@sofiaman.ro


Art. 2 Durata Campaniei. Teritoriul. Scop


Campania se derulează în intervalul 15 octombrie – 30 octombrie 2022, pe teritoriul României.


Organizatorul vă invită să luați parte la Campania dedicată celor 25 de ani de activitate Sofiaman, cu tema: “Cel mai odihnitor somn”. Persoanele care doresc să se înscrie în Campanie, vor putea să descrie în cuvinte noaptea în care au avut cel mai odihnitor somn și cum s-au simțit atunci, pe platforma Facebook sub forma de comentariu la postarea Concurs, până la data de 30 octombrie, ora 00:00. Prin Comment picker vom alege 25 câștigători, în data de 3 noiembrie 2022.

Vor fi făcute publice numele sau alte date de identificare ale participanților înscriși în concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral, fără să solicite acordul participanților la Campanie și fără drept de compensare, oricare dintre prevederile prezentului regulament, dar fără a se limita la: prevederile care reglementează modul de derulare al Campaniei, teritoriul de desfășurare a Campaniei, condițiile de participare, datele de începere și de terminare ale Campaniei, etc.

Modificările de orice fel aduse prezentului regulament urmează să intre în vigoare începând cu data afișării lor pe site-ul www.sofiaman.ro


Art. 3 Condițiile de participare la Campanie


Campania se adresează tuturor vizitatorilor și/sau cumpărătorilor din rețeaua de magazine Sofiaman și a site-ului www.sofiaman.ro care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- au domiciliul sau sunt rezidenți pe teritoriul României.

- acceptă în mod expres, neechivoc și irevocabil să poată fi făcute publice în scop publicitar și utilizate în legătură cu Campania conform prezentului regulament comentariile prezentate de participanți, participanții transferând Organizatorului toate drepturile patrimoniale de autor cu privire la acestea pe perioada desfășurării campaniei, fără niciun fel de pretenție de ordin patrimonial sau de orice altă natură față de Organizator.


Art. 4 Protecția datelor cu caracter personal


Prin participarea la Campanie, participanții consimt ca Organizatorul să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, datele personale furnizate de aceştia (adresa de email, nume, prenume, profil facebook /instagram), cu scopul de a permite înscrierea și participarea lor în Campanie, conform art. 5 de mai jos.

Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe durata Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților înscriși în prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului document și a legislației în vigoare.

În conformitate cu legislația privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, participanții înscriși au următoarele drepturi :

(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;

(ii) dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita Organizatorului ștergerea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopul organizării și desfășurării Campaniei;

(iv) dreptul de a solicita Organizatorului restricționarea prelucrării;

(v) dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care îi privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat;

(vi) dreptul de a se opune prelucrării, inclusive celor efectuate în scopuri de marketing;

Participanții pot contacta Organizatorul în legătură cu oricare dintre drepturile lor menționate mai sus sau pot înainta o plângere în legătură cu modul în care Organizatorul utilizează datele cu caracter personal printr-o la cererea scrisă a participanților, datată și semnată, expediată pe adresa Organizatorului sau printr-o cerere scrisă trimisă la adresa de e-mail: office@sofiaman.ro

Pentru mai multe detalii despre prelucrarea si protecția datelor personale de către SOFIAMAN, Participanții pot consulta Politica de Confidențialitate a SOFIAMAN, disponibilă la adresa https://www.sofiaman.ro/politica-de-confidentialitate


Art. 5 Modul de desfășurare al Campaniei


Pentru a se înscrie în campanie, fiecare participant, în perioada 15 - 30 octombrie 2022 va putea să descrie în cuvinte, cel mai odihnitor somn, pe platforma Facebook, sub forma de comentariu la postarea Concurs pana la ora 00:00. În data de 3 noiembrie, se vor alege 25 câștigători cu ajutorul Comment Picker. De asemenea, toți participanții la concurs vor primi pe email, dacă sunt de acord să ne furnizeze adresa de email și sunt de acord cu prelucrarea datelor, acordul GDPR, un cod de reducere de -25%, Sofiaman25. CARD CADOU. Cei 25 de câștigători aleși din toate comentariile la postarea concurs de pe Facebook, vor fi premiați cu câte un card cadou virtual în valoare de 200 lei ce poate fi folosit doar online, doar la o singură comandă pe www.sofiaman.ro și nu poate fi folosit pentru comenzi mai mici decât valoarea lui. Cu cardul cadou vor putea fi cumpărate produse și la preț întreg și la preț redus. Așadar, comanda ce se va achita cu cardul cadou va trebui să fie de minim 200 lei sau mai mult, iar restul, dacă suma este mai mare de 200 lei, se va achita fie ramburs, fie cu card bancar.

Cardurile cadou virtuale, vor fi trimise pe mail, în termen de 1 săptămână de la momentul în care câștigătorii ne vor furniza adresa de mail pe care doresc să primească premiul.

Premiile câștigate pot fi folosite până la data de 31. 12. 2022 inclusiv. Cardul cadou virtual poate fi oferit mai departe, dar nu se acordă rest și nici nu se poate preschimba în bani.

Nu se acordă rest de la cardul cadou virtual, iar dacă ceea ce se cumpără depășește valoarea cardului cadou virtual, se poate plăti ramburs sau cu card bancar diferența.

Cardul cadou se poate folosi la orice valoare de comandă, dar nu mai mică de 200 lei.

Selecția comentariilor câștigătoare se va face în data de 3 noiembrie, cu comment picker, apoi câștigătorii cardului virtual cadou, vor fi anunțați pe platforma de socializare Facebook, în cursul zilei de 3 noiembrie, după extragere.


CODUL DE REDUCERE

Codul de reducere, Sofiaman25, este pentru toți participanții la concurs și poate fi folosit pentru o singură comandă pe site-ul www.sofiaman.ro în data de 25 octombrie, 25 noiembrie și 25 decembrie 2022. Acest cod se poate utiliza exclusiv online.

Nu există tragere la sorți pentru acordarea codului de reducere, deoarece toți participanții la concurs care ne furnizează adresa de email il vor primi.

Codul de reducere de aplică doar produselor cu preț întreg și doar în datele de 25 octombrie, 25 noiembrie și 25 decembrie.


Înscrierea de comentarii în Campanie nu garantează câștigarea cardului virtual cadou în valoare de 200 lei, dar garantează câștigarea unui cod de reducere de -25% valabil în datele de 25 octombrie, noiembrie și decembrie 2022.

Vor fi făcute publice numele sau alte date de identificare ale participanților.

Vor fi respinse orice înscrieri care nu respectă oricare dintre clauzele prezentului regulament, care nu respectă tema campaniei, care sunt suspectate că ar putea aduce atingere oricăror drepturi ale unor terți și orice materiale care contravin legilor, ordinii publice sau bunelor moravuri (cum ar fi, dar fără a se limita la: texte/imagini jignitoare, vulgare, defăimătoare, rasiste sau care amenință în orice fel demnitatea sau integritatea morala a celorlalți participanți la campanie)

Prin înscrierea în Campanie, participanții confirmă că sunt de acord cu prezentele prevederi şi cu folosirea imaginilor înscrise pentru realizarea Campaniei şi în orice alte scopuri conexe, inclusiv, fără limitare, în scopul realizării de materiale promoţionale privitoare la Campanie, care, pentru a evita orice dubiu, vor include reclame online privitoare la Campanie.

Prin înscrierea în campanie, fiecare participant autorizează Organizatorul, la alegerea exclusivă a acestuia din urmă, să folosească textele înscrise în orice mod. Astfel, Organizatorul este autorizat, fără a se limita la rețeaua de socializare Facebook, să radiodifuzare, să comunice public, să adapteze audiovizual, să efectueze lucrări derivate, să reproducă și/sau să închirieze imaginile înscrise.

Comentariile și/sau fotografiile primite în afara intervalului cuprins între datele specificate nu vor fi luate în considerare.


Art. 6 Responsabilitatea


Organizatorul campaniei nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți..

Organizatorul nu va putea fi tras la răspundere pentru suspendarea sau încetarea campaniei în orice stadiu datorită intervenirii unor evenimente de forță majoră sau din orice alt motiv. Totodată, Organizatorul nu răspunde pentru problemele tehnice sau privind transmiterea electronică de date aflate în afara controlului Organizatorului, participantii renunțând la orice fel de pretenții în acest sens împotriva Organizatorului. Astfel, Organizatorul nu-si asumă nicio răspundere cu privire la eventuale disfuncționalități în derularea Campaniei ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații (ex. Internet) sau alții asemenea.

Pentru ducerea la buna îndeplinire a obligațiilor, Organizatorul Campaniei poate subcontracta servicii sau împuternici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalități, la libera lor alegere.


Art. 7 Publicare


Pentru aducerea la cunoștința publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.sofiaman.ro începând cu data de 15 octombrie 2022.

Participarea la această campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament. Participanții nu vor fi obligați la plata vreunor sume către Organizator în legătură cu Campania sau la suportarea altor costuri decât cele aferente serviciilor de Internet sau altor servicii contractate de aceștia care le permite să acceseze paginile de internet relevante pentru înscrierea la Campanie sau în legatură cu Campania.

Art. 8 Litigii


În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.

Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile vor înainta litigiul spre soluționarea instantelor competente din raza teritorială a sediului social al Organizatorului, după caz.

Prin participarea la prezenta Campanie, participantul confirmă în mod expres că a citit și înțeles regulamentul și că acceptă termenii și condițiile acesteia.
transport
Transport gratuit
peste 150 lei

retur
30 zile
retur

world
Livrăm
oriunde în lume

garantie
2 ani
garanție